17.04.2007
Motorola MOTOMING A1200
Motorola MOTOMING A1200

Основные характеристики